Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

smellofyourskin
8380 c89a 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
smellofyourskin
8377 aa13 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
smellofyourskin
8374 f424 390
Reposted bySmileForMePleaseowoclasu
smellofyourskin
8367 2078 390
smellofyourskin
8360 5fba 390
Reposted bySmileForMePleaseSmileForMePlease
smellofyourskin

Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.

Reposted byMezamepengin
smellofyourskin
8346 93b5 390
Reposted bySmileForMePleasefakingkrejzi
smellofyourskin
8331 456e 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
smellofyourskin
8295 fad3 390
Reposted byserdeczniezabronionetry45pengin
smellofyourskin
8279 5e82 390
Reposted byimmufffremdejuicyfruitpatosTiffanysmmmnnboliklaudiavstheworldtonightimyoursspij-nieogarkuromantycznoscpolimeryune-raconteusemonimichpiratka-wariatkamargothhzzuuooEnCielsignofthemothacetyloesperanceskandalicznamaczowkadlutinkafrestyleigulfrenataepartyhardorgtfopiniuslovvieninjacoderszaaatanscorpixragisTheOtherRugiaidealnasuchygumersfasel18lovesweetsIlikecoffeedaquainvissibleekeithpeligrosensationpowiewatazniebieskimipermanentoliviapalitopsychovioletbelieveinbong0unwelcomeklaudmorellatbtfStorradaLittleMissPipedreamsrunthistown2jethra-Mala-Mi-czterywiekipozniejbabciaparachuteotepieniekonfetkabitter-chocolatemyoublondiswiatypulandybeltaneempressstragan-ze-snamisweetchocolatedunkellichtfutureiscomingjoannemtuffSinlessSatanistaAccarl7jakzwyklesilnieusmarkanaibelieveinmylovenotiadamirapodrozzajedenusmiechIWannaDoBadThingsWithYouhansooloheksmojenastrojetomorrow07mlody1993malaczarnaaanaivetangerinekaarozupkaaamuchless
smellofyourskin
Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, Bo kocham na Ciebie patrzeć
Reposted bypodprzykrywkasluchaczkasekrety-nastolatkicarmeloooovemojanazawszeLittleJackmelodramaticfoolmyslooutkapapuella13odulekkocurekkarr4mbatimetolovecherrycokethe-devil-insideSmileForMePleaseOlsonekjosietyrelldirtymind
smellofyourskin
8241 512f 390
Reposted bySmileForMePleasepengingreymouseserdeczniezabronionelifebyes
smellofyourskin
8223 568c 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
smellofyourskin
8193 4f3a 390
Reposted bySmileForMePleasedivi
smellofyourskin
8172 94b5 390
Reposted bySmileForMePleaseowoclasu
smellofyourskin
8161 6702 390
smellofyourskin

Są ludzie, przy których łatwiej sie oddycha

Reposted bySmileForMePleasepengin
smellofyourskin
8118 9311 390
Reposted bySmileForMePleasedivihadjalaluna
smellofyourskin
8095 9cb7 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
smellofyourskin
8062 f443 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl